Η Άρνηση

⡾ greektrading.Club

Σχεδόν σε όλες τις συζητήσεις με αυτόνομους επενδυτές εισπράττουμε μία δυσπιστία έως και άρνηση θα λέγαμε για το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την "μετάλλαξη", "μεταμόρφωση" ή αν θέλετε μετάβαση στον χαρακτήρα του αυτόνομου επενδυτή.

Αρνούμαστε να δεχθούμε ότι από το επίπεδο που βρισκόμαστε τώρα και που θέλουμε να φτάσουμε απαιτείται αφοσίωση και συστηματική εκπαίδευση. Συμμετέχουμε στην ίδια αγορά που συμμετέχουν Traders με χρόνια εκπαίδευση, που έχουν αναπτύξει ικανότητες έχουν εμπειρία και λειτουργούν με οργάνωση και μεθοδικότητα. Πως θα τους συναγωνιστούμε.

Αρνούμαστε να δεχθούμε ως αυτόνομοι επενδυτές ότι είναι μία χρονοβόρα σταδιακή διαδικασία όπου χρειαζόμαστε εξάσκηση, θέληση και υπομονή.

Στο στάδιο της μετάβασης θα παρουσιαστούν πολλές δυσκολίες που θα πρέπει να ξεπεράσουμε.

Κυρίως όμως θα χρειαστεί να συγκρουστούμε με τον εαυτό μας, τις φοβίες μας και το εγώ μας. Αρνούμαστε να δεχθούμε ότι είναι δύσκολο επάγγελμα, δεν έχει λογική, είναι πολύπλοκο, ότι απαιτείται χρόνος συστηματικής καθοδήγησης, ότι θα χάσουμε χρήματα.