📺 Νοοτροπία

⡾ greektrading.club

Το πρώτο και βασικό βήμα είναι η δημιουργία Νοοτροπίας.

Νοοτροπία είναι ο ιδιαίτερος τρόπος σκέψης, το σύνολο των πεποιθήσεων, των φόβων, των προκαταλήψεων που τελικά καθορίζουν τη συμπεριφορά και τη δράση.

Νοοτροπία διαπραγμάτευσης είναι ο τρόπος που εξετάζουμε και προσεγγίζουμε την τιμή, την αγορά, αυτό δημιουργεί πλεονέκτημα. Δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να είναι πολύπλοκη, χρειάζεται να είναι όμως σταθερή και μόνιμη, καθόλη τη διάρκεια.

Έχοντας νοοτροπία μας δίνει πλεονέκτημα στις συναλλαγές σε σχέση με άλλους που κάνουν συναλλαγές χωρίς να διαθέτουν νοοτροπία.

Video