Ο Στόχος

⡾ greektrading.Club

Ως αυτόνομοι επενδυτές πρέπει να συμφωνήσουμε ότι είμαστε στο επίπεδο που μαθαίνουμε, μαθαίνουμε τρόπους επιβίωσης. Το να "κυνηγάμε" το κέρδος δεν είναι τρόπος μάθησης και επιβίωσης.

Στόχος είναι να συγκεντρωθούμε στην δημιουργία και ανάπτυξη ικανοτήτων, διαδικασιών και νοοτροπίας, στην καλή και σωστή εφαρμογή. Γνωρίζοντας και εφαρμόζοντας λειτουργικούς τρόπους τότε το αποτέλεσμα θα είναι το κέρδος.

Το κέρδος ως αυτόνομοι επενδυτές που λειτουργούμε ανεξάρτητα και δεν εξαρτόμαστε από κανέναν είναι αποτέλεσμα γνώσης και σωστής εφαρμογής αποτελεσματικών ικανοτήτων, διαδικασιών και νοοτροπίας.

Το κλειδί για έναν πετυχημένο αυτόνομο επενδυτή είναι, νοοτροπία, δεξιότητες και διαδικασίες. ΟΧΙ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

Για να πραγματοποιηθεί αυτό, χρειάζεται χρόνος, συστηματική παρακολούθηση, οργάνωση και επίβλεψη-καθοδήγηση.