🗎 Τεχνική

⡾ greektrading.club

Τεχνική είναι πρακτικές δεξιότητες που οδηγούν στην αποτελεσματική επίτευξη στόχων μέσω διαδικασιών που δεν είναι άμεσα προφανείς.

Η Τεχνική είναι όπως και η μέθοδο, μια απάντηση στην ερώτηση “Με ποιο τρόπο”.

Είναι ένα μέσον, ο τρόπος ως προς ένα σκοπό αλλά απαντά σε πρακτικό επίπεδο.

Η τεχνική περιέχει στάδια σχετικά περιορισμένων πρακτικών και συγκεκριμένων χειρισμών εφαρμοσμένων σε επίσης συγκεκριμένους στόχους, ενώ η μέθοδος συντονίζει ένα σύνολο από χειρισμούς και τεχνικές.

Οι τεχνικές είναι “εργαλεία” τα οποία τίθενται στην διάθεση μας για διαπραγμάτευση και οργανώνονται από την μέθοδο.