Για την ανάπτυξη ικανοτήτων #3

⡾ greektrading.club

Στην ψυχολογία, υπάρχουν τέσσερα στάδια για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Αυτά σχετίζονται με τις ψυχολογικές καταστάσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Βασίζεται σε ένα συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και διαδικασιών που κάνουν τις ικανότητες να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται με την εκπαίδευση και την εμπειρία.

Αυτό θα μας βοηθήσει στο να αποδεχθούμε την…

This post is for paying subscribers