Αυτόνομος επενδυτής & Προβλήματα

⡾ greektrading.Club

Ο φόβος πάντα ξεκινάει από την άγνοια.
Ralph Waldo Emerson , 1803-1884 , Αμερικανός φιλόσοφος

Τα στατιστικά στοιχεία του αποθετηρίου αναφέρουν ότι το 1998 οι ενεργές μερίδες ήταν περίπου 355 χιλιάδες. Τό 1999 μόνο το 1999 δημιουργήθηκαν ένα εκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες περίπου νέοι κωδικοί(τρομακτική αύξηση για την Ελλάδα). Σχεδόν όλη η Ελλάδα πίστευε ότι μπορεί να κερδίσει χρήματα από το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Μπορεί να κερδίσει εύκολα, γρήγορα και χωρίς να χρειάζονται κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις. Είδαμε ξαφνικά στην Ελλάδα όλοι να είναι ειδικοί στις επενδύσεις και το Trading. Γέμισε όλη η Ελλάδα ΑΕΛΔΕ και ειδικούς. Εγκατέλειψαν καριέρες, επαγγέλματα για να ασχοληθούν με το Trading και να ανοίξουν ΑΕΛΔΕ, το πιο απομακρυσμένο χωριό είχε τον ειδικό του. Τα ίδιο πρόσωπα που το 1999 πίστευαν ότι μπορούν να κερδίσουν χρήματα στο Ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο. Σήμερα πιστεύουν ότι το Ελληνικό χρηματιστήριο είναι ένα στημένο παιχνίδι. Όποιος ασχολείται με αυτό θα βγει χαμένος, πιστεύουν ότι είναι τζόγος.

Το πρόβλημα ήταν, είναι και θα είναι θέμα αντίληψης. Αντίληψη είναι ο τρόπος σκέψης, είναι ο τρόπος που καταλαβαίνουμε τα πράγματα. Και τό 1999, αλλά και τώρα, υπάρχει η αντίληψη ότι για να ασχοληθεί κάποιος με τις επενδύσεις (Trading) είναι απλό. Υπάρχει η αντίληψη ότι εύκολα, γρήγορα και απλά μπορεί κάποιος να μάθει να κάνει "πετυχημένες" συναλλαγές, υπάρχει η αντίληψη ότι απλά και σύντομα μπορεί κάποιος να γίνει αυτόνομος επενδυτής(DIY).