Αυτόνομος επενδυτής & Προσδοκίες

⡾ greektrading.Club

Προσδοκία, το να αναμένεις, να ελπίζεις, ότι θα συμβεί κάτι καλό ή κακό.

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως νέοι αυτόνομοι επενδυτές είναι οι προσδοκίες που καλλιεργούμε. Πρέπει να είναι πραγματικές, ρεαλιστικές, τι είναι αληθινή προσδοκία στην περίπτωση μας και τι όχι;

Καλλιεργούνται προσδοκίες ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορούμε να δημιουργήσουμε μεγάλες αποδόσεις, να διπλασιάσουμε τον λογαριασμό μας.

Ότι σε μικρό χρονικό διάστημα διαβάζοντας μερικά βιβλία, παρακολουθώντας μερικά σεμινάρια μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αγορά μπορούμε να συναγωνιστούμε άλλους παίκτες της αγοράς που έχουν ανεπτυγμένες ικανότητες και λειτουργούν με μέθοδο και οργάνωση.

Ότι εύκολα και απλά μπορούμε να μάθουμε να κάνουμε καλές, κερδοφόρες συναλλαγές.

Επειδή είμαστε πετυχημένοι στην επαγγελματική ζωή μας μπορούμε να είμαστε και πετυχημένοι αυτόνομοι επενδυτές.

Δεν πρέπει να πιέζουμε τον εαυτό μας με μεγάλες προσδοκίες και στόχους, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της σταδιοδρομία μας. Αν το κάνουμε αυτό θα πέσουμε σε παγίδες.

Την αγορά δεν την ενδιαφέρει ούτε πόσα χρήματα έχουμε, ούτε αν έχουμε πτυχία.