Επιβίωση

⡾ greektrading.Club

Ως αυτόνομοι επενδυτές και μέλη του greektrading.Club, πρώτα μαθαίνουμε να επιβιώνουμε στην αγορά. Και για να γίνει αυτό πρέπει να αναπτύξουμε διαδικασίες επιβίωσης, θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα σύνολο ικανοτήτων.

Αυτές οι ικανότητες θα πρέπει να έχουν συνέπεια και σταθερότητα. Στο Club αυτό το ονομάζουμε φάση ή επίπεδο μετάλλαξης.

Σε αυτό το επίπεδο απαιτείται συστηματική παρακολούθηση, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις βάσεις για ομαλή είσοδο σε τρόπους προσέγγισης και διαπραγμάτευσης με το ελάχιστο άγχος, στρες και την μεγαλύτερη ασφάλεια.

Πως το πετυχαίνουμε αυτό;

Στην ψυχολογία, υπάρχουν τέσσερα στάδια για την ανάπτυξη ικανοτήτων. Αυτά σχετίζονται με τις ψυχολογικές καταστάσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Βασίζεται σε ένα συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και διαδικασιών που κάνουν τις ικανότητες να αναπτύσσονται και να βελτιώνονται με την εκπαίδευση και την εμπειρία. Αυτό θα μας βοηθήσει στο να αποδεχθούμε την πραγματικότητα και η προσπάθεια θα είναι ευκολότερη.